Nära världen. Nära forskning och utveckling. Nära näringsliv. Nära nöjen. Nära natur.

Konferens- & Kongresservice

TM Event,
Linköping

TM Event är din PCO (professionell kongressorganisatör) som, med många års erfarenhet och med de verktyg och resurser som krävs, ser till att ert möte blir framgångsrikt. Våra engagerade och kunniga projektledare samordnar arbetet och stödjer er genom hela processen.
Mötesfabriken,
Norrköping

Mötesfabriken jobbar med världens bästa marknads- och kommunikationskanal; Möten mellan människor! I över 20 år har Mötesfabriken eventbyrå och bokningsbolag, som tillhör mediekoncernen NTM Nya Tidens Medier, producerat och genomfört olika typer av event för kunder i och utanför Sverige.
Grand Travel Group,
Norrköping

”Kongress- och Konferenstjänster anpassade efter dina behov!”
Commee AB,
Linköping

Commee AB tillför kompetens till ditt möte inom bl a projektledning, ekonomi och administration, vilket ger dig som arrangör goda möjligheter att lägga ett större fokus på huvudfrågorna syfte och programinnehåll.