Nära världen. Nära forskning och utveckling. Nära näringsliv. Nära nöjen. Nära natur.

Konferens- & Kongresservice

Mötesfabriken,
Norrköping

Mötesfabriken jobbar med världens bästa marknads- och kommunikationskanal; Möten mellan människor! I över 20 år har Mötesfabriken eventbyrå och bokningsbolag, som tillhör mediekoncernen NTM Nya Tidens Medier, producerat och genomfört olika typer av event för kunder i och utanför Sverige.
Grand Travel Group,
Linköping

”Kongress- och Konferenstjänster anpassade efter dina behov!”
Commee AB,
Linköping

Commee AB tillför kompetens till ditt möte inom bl a projektledning, ekonomi och administration, vilket ger dig som arrangör goda möjligheter att lägga ett större fokus på huvudfrågorna syfte och programinnehåll.