Nära världen. Nära forskning och utveckling. Nära näringsliv. Nära nöjen. Nära natur.

Mötesfabriken,
Norrköping

Mötesfabriken jobbar med världens bästa marknads- och kommunikationskanal; Möten mellan människor!

I över 20 år har Mötesfabriken eventbyrå och bokningsbolag, som tillhör mediekoncernen NTM Nya Tidens Medier, producerat och genomfört olika typer av event för kunder i och utanför Sverige. 

Vi finns idag i Norrköping (Hk) och Malmö. Mötesfabriken producerar allt från företagsfester till varumärkesbyggande och relationsskapande event, konferenser och kongresser. Vi har egen förmedling av artister, föreläsare och aktiviteter och erbjuder hela koncept från idé, produktion, projektledning och genomförande, till delar av innehållet av ett event eller möte.

Med vår erfarenhet vet vi vad som krävs för att nå de uppsatta målen. Vi hjälper dig gärna att nå dina.  


Vi erbjuder bland annat:

• Produktion av inbjudan och webbanmälan

• Tält, bord och stolar

• Catering med alla tillbehör

• Framställning och produktion av alla typer av grafiskt material såsom

skyltar, gatupratare, vepor, roll ups, foldrar, flyers, infoblad

• Ljud, ljus, bild och scen

• Föreläsare

• Underhållning och artister i alla dess former

• Teambildande och relationsbyggande personal- och kundaktiviteter

• Eventvärdar/värdinnor

• Giveaways

• Undersökningar och utvärderingar i samband med event

• Dokumentation på plats (fotografering, film)

• Filmproduktion

• Projektledning

• Eventledning (koordinator före, under och efter eventet)

• Kvalitetssäkrade leverantörer

 

Varmt välkommen!


Adress: Att:Pether Skoglund, Stohagsgatan 4
Telefon: 011-400 02 50
E-post: info@motesfabriken.se
Webbplats:www.motesfabriken.se