Vi hjälper dig att få hit ditt nästa stora möte!

Behöver du hjälp med att få en nationell eller internationell kongress till East Sweden? Funderar du över hur man presenterar ett förslag för organisationen? Då finns det kostnadsfri hjälp att få via East Sweden Convention Bureau.

East Sweden Convention Bureau är en icke vinstdrivande organisation med syftet att underlätta för dig som forskare eller mötesbokare som vill arrangera möten i regionen. Oavsett om ditt möte är fysiskt, digitalt eller en hybridvariant kan vi hjälpa dig. Sedan starten 2012 har East Sweden Convention Bureau bidragit till ett drygt hundratal stora och små möten i regionen.

East Sweden Convention Bureau är unik som convention bureau med att representera två städer, Norrköping och Linköping som tillsammans bildar East Sweden. East Sweden har ett perfekt läge, mitt emellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Här möts tåg, flyg och europaväg, och regionen attraherar besökare, inflyttare, företag och investerare från både Sverige och utlandet. Med Linköping och Norrköping finns det utbud en storstad kräver, samtidigt som städerna är tillräckligt små för att känna att allt som behövs finns på greppbart avstånd. 

East Sweden är nära.
Nära upplevelserna och möjligheterna.
Nära dig.