Kirurgveckan 2019

I Norrköping, likt så många sjukhus i landet har man haft brist på kirurger. När det 2013 beslutade att Vrinnevisjukhuset skulle stå värd för Kirurgveckan 2019 såg man möjligheter i att kunna påverka situationen och satte upp ambitiösa mål. Man ville ha en egen kirurgläkarutbildning, vara en universitetssjukvårdande enhet och ett av de bästa regionsjukhusen i landet. Dessa målsättningar har man lyckats bra med!

Våren 2019 öppnade Vrinnevisjukhuset Sveriges mest moderna dagkirurgiska avdelning och direkt efter Kirurgveckans avslut öppnades dörrarna för verksamhetsförlagd kirurgutbildning och man är numera en universitetsvårdande enhet. Om fyra år förväntas drygt 100 kirurger ha fått sin specialistutbildning vid Vrinnevisjukhuset, och självklart tänker man se till att ett flertal av dessa kirurger stannar kvar och verkar i Norrköping.

Varje år utser Dagens Medicin Sveriges bästa sjukhus i tre olika klasser – universitetssjukhus, mellanstora och mindre sjukhus. Vrinnevisjukhuset i Norrköping tog fjärde plats 2018 i kategorin Sveriges bästa mellanstora sjukhus. Vi väntar med spänning på vilken plats Vrinnevisjukhuset får 2019.

I filmen inför Kirurgveckan gör Kirurgkliniken reklam för Norrköping som en fin och trevlig stad att leva och verka i och Vrinnevisjukhuset och dess satsningar och specialiteter presenteras med värme, stolthet och humor.

East Sweden Convention Bureau har varit intresserade och tillmötesgående hela tiden, och då vi inte är professionella mötesanordnare utan personal från sjukvården har deras synpunkter och stöd varit ovärderliga.

Jessica Frisk
Vårddirektör och ansvarig för Kirurgveckan