The International Society on Priorities in Health Conference: Priorities 2018: Ideas in practice

- För oss på Prioriteringscentrum var det en stor ära att få arrangera en internationell konferens för forskare från hela världen i prioriteringsfrågor inom hälso- och sjukvård. Normalt sett arrangerar vi nationella konferenser vartannat år så detta var första gången vi arrangerade en internationell konferens. Vi blev tillfrågade av nätverket The International Society on Priorities in Health (ISPH)* att arrangera den. Konferensen som var den 12:e i ordningen blev mycket lyckad och det kom 160 deltagare från hela världen för att ta del av det senaste inom forskningen inom detta område. Efter konferensen startade vi upp ett nordiskt nätverk och vi har nu kontakt med flera forskningsinstitut ute i världen. Det krävdes mycket arbete inledningsvis men till vår hjälp hade vi East Sweden Convention Bureau. De stöttade oss med kontakter, bokningar mm. vilket vi hade stor nytta av.

Eva Persson
Projektledare för konferensen och kommunikatör på Prioriteringscentrum, Linköpings universitet

Nätverket ISPH samlar både forskare, politiker och beslutsfattare inom hälso- och sjukvård från många olika länder. Forskningen är tvärvetenskaplig och kombinerar medicin, ekonomi och samhällsvetenskap. 
 Syftet är att alla dessa olika kompetenser och beslutsfattare ska mötas och kunna utbyta kunskap och erfarenhet med varandra.